אבות ובנים על המגרש

אודות

תיאור התוכנית

אבות ובנים – על המגרש
חיזוק הקשר בין אבות ובניהם  באמצעות
משחק כדורגל משותף והנחיה קבוצתית של האבות

 פתח דבר

התוכנית "אבות ובנים – על המגרש" מופעלת 14 שנים בפריסה ארצית, ומטרתה העמקת הקשר בין האב לילדו המתבגר. בתוכנית השתתפו עד כה כ-6000  ילדים ובני נוער, וכ – 6000  אבות (חלקם בפנימיות). בשנה האחרונה פעלו בישראל 54 קבוצות ברחבי הארץ והשתתפו בה למעלה מ 1000 משתתפים (אבות ובנים). האבות המשתתפים בתוכנית לוקחים חלק באימון כדורגל שבועי עם ילדיהם (אימון שמנוהל ע"י מדריך כדורגל), ומשתתפים בקבוצות הנחיה שמונחות ע"י מטפלים בקבוצות.
בסיכום דו"ח הערכה שנעשה על התוכנית ע"י "מכון דו-עת למחקר חברתי וכלכלי" נאמר:
"תוכנית זו מצליחה להביא אבות, שרובם הגדול עובדים קשה ולא נהנים מעודף זמן פנוי, למעורבות אקטיבית בחיי בניהם המתבגרים. מן הראיונות עם האבות והאימהות עולה, כי להשתתפות בתוכנית יש השפעה חיובית גם על יחסי האחים במשפחה ועל התנהגות הילדים במרחב המשפחתי באופן כללי. אימהות אחדות ציינו גם הפנמה של האב את תפקידו ההורי, שבאה לידי ביטוי ביחסיו עם ילדיו האחרים. אין ספק שהתוכנית משיגה במידה גבוהה מאד של הצלחה את מטרותיה העיקריות: היא תורמת באופן מובהק לחיזוק הקשר בין האבות והבנים המשתתפים בה. מעידים על כך במידה גבוהה של וודאות, משתתפי התוכנית (האבות והבנים), האימהות, והצוותים המקצועיים"

תיאור התוכנית
התוכנית "אבות ובנים – על המגרש" מציעה מרחב שמזמין אבות לחוות חוויה משותפת טובה של פעילות חינוכית –ספורטיבית עם בניהם. התוכנית על כל מרכיביה (אימון כדורגל וההנחיה הקבוצתית של  האבות) יוצרת מסגרת מובנית ותומכת לפעילות משותפת ומהנה של אב עם בנו ועל ידי כך מאפשרת להם לחזק את הקשר והתקשורת ביניהם.
התוכנית פותחה ופעלה במשך 5 שנים במסגרת "ג'וינט אשלים". "ג'וינט אשלים", בהתאם למדיניותו, סיים את חלקו עם השלמת הפיתוח של התוכנית, כולל כתיבה והפקה של חוברת הדרכה לאנשי המקצוע שאמורים להפעיל אותה.
היום מופעלת התוכנית ע"י צוות המורכב מאלי קושניר, רונן גביש ורן ארביב במעורבות ובליווי אקדמי של ד"ר שירה פגורק23 אשל מ"המרכז האקדמי רופין"  (מצורף מסמך בנדון).
האבות והבנים נפגשים ביום קבוע, פעם בשבוע, במשך 8 – 9 חודשים, לאמון כדורגל מובנה בהתאם למטרות התוכנית – חיזוק הקשר בין האב והבן. בחלק מהמפגשים, בסיום האימון, מתכנסים האבות למפגש הנחיה עם מנחה הקבוצה ודנים בנושאים שצצו במהלך האימונים.
התוכנית כוללת פעילויות נוספות: משחקים בין הקבוצות הפועלות בתוכנית, יציאה משותפת לצפייה במשחקי כדורגל, ואירועים חברתיים נוספים כגון משחק באולינג או פיקניק בו משתתפים בדרך כלל כל בני המשפחה.

רציונל ומטרות
‏הספרות התיאורטית – מחקרית, והניסיון הקליני, מצביעים על כך שתמיכה משפחתית חיובית היא גורם מְחַסֵּן מרכזי בכל הנוגע לבריאותם ולרווחתם הנפשית והפיזית של ילדים ובני נוער. אבות המתמודדים עם מציאות חיים קשה מתקשים פעמים רבות להתמודד גם עם ילדיהם המתבגרים ומוותרים על מקומם, על נוכחותם המשמעותית ועל תפקידם המרכזי כתומכים וכמגדלים. מחקרים מצביעים על כך, שלמשמעות שמייחסים בנים מתבגרים, במודע או שלא במודע, ליחסים עם האבות שלהם, יש השלכות קריטיות על איכות חייהם, בריאותם הנפשית, תפקודם ועתידם. כאשר האבות ‏מעורבים, הבנים המתבגרים עסוקים פחות בהתנהגויות מסוכנות ומסכנות.
התכנית "אבות ובנים – על המגרש" מתייחסת לצורך בחיזוק הקשר והַתִקְשורת בין אבות לבנים טרום גיל ההתבגרות ובגיל ההתבגרות. התכנית מזמנת חוויית פנאי משותפת ומשמעותית לאבות ולבנים, באמצעות פעילות ספורטיבית קבוצתית (משחק כדורגל) שמשולבים בה באופן אינטגראלי מפגשים קבועים של הנחית אבות. העבודה בקבוצה המונחית כוללת עיבוד של חוויות מהאינטראקציה המשחקית עם הילדים, שיתוף בדילמות של גידול ילדים והתייעצות הדדית. פעילות זו מקדמת הרחבה והעשרה של התפקוד ההורי של האבות .לתוכנית זו, שמזמנת אינטראקציות פיזיות, מילוליות ורגשיות, יש תרומה משמעותית לחיזוק הקשר והתקשורת בין האב והבן, יש תרומה להגברת תחושת המסוגלות של שניהם,ליצירת חוסן נפשי, ויש תרומה לצמצום ומניעה של התנהגויות של סיכון בגיל ההתבגרות.

ליצירת קשר:
רן ארביב,    טלפון: 052-4580485    מייל: ranarviv221@gmail.com
אלי קושניר,   טלפון : 054-4251900,  מייל: eli.kushnir@gmail.com  
רונן גביש, 052-2634065  מייל gavishronen@gmail.com

סרטונים ביוטיוב: תחת השם "אבות ובנים על המגרש"

רציונאל ומטרות

הספרות התיאורטית–מחקרית, והניסיון הקליני, מצביעים על כך שתמיכה משפחתית חיובית היא גורם מחסן מרכזי בכל הנוגע לבריאותם ולרווחתם הנפשית והפיזית של ילדים ובני נוער. הורים המתמודדים עם מציאות חיים קשה מתקשים פעמים רבות להתמודד גם עם ילדיהם המתבגרים ומוותרים על מקומם, על נוכחותם המשמעותית ועל תפקידם המרכזי כתומכים וכמגדלים. מחקרים מצביעים על כך, שלמשמעות שמייחסים בנים מתבגרים, במודע או שלא במודע, ליחסים עם האבות שלהם, יש השלכות קריטיות על איכות חייהם, בריאותם הנפשית, תפקודם ועתידם. כאשר האבות ‏מעורבים, הבנים המתבגרים עסוקים פחות בהתנהגויות מסוכנות ומסכנות.התכנית "אבות ובנים – על המגרש" מתייחסת לצורך בחיזוק הקשר והַתִקְשורת בין אבות לבנים טרום גיל ההתבגרות ובגיל ההתבגרות. התכנית מזמנת חוויית פנאי משותפת ומשמעותית לאבות ולבנים, באמצעות פעילות ספורטיבית קבוצתית (משחק כדורגל) שמשולבים בה באופן אינטגראלי מפגשים קבועים של הדרכת אבות. העבודה בקבוצת ההדרכה כוללת עבוד חוויות מהאינטרקציה המשחקית עם הילדים, התחלקות בדילמות של גידול ילדים והתייעצות הדדית. פעילות זו מקדמת הרחבה והעשרה של התפקוד ההורי של האבות .לתוכנית זו, שמזמנת אינטראקציות פיזיות, מילוליות ורגשיות, יש תרומה משמעותית לחיזוק הקשר והתקשורת בין האב והבן, יש תרומה להגברת תחושת המסוגלות של שניהם, ליצירת חוסן נפשי, ויש תרומה לצמצום ומניעה של התנהגויות של סיכון בגיל ההתבגרות.

שלושת העקרונות של אבות ובנים

בעשורים האחרונים, מציבים החיים בעולם המודרני את האבות בפני מציאות חברתית מורכבת ומשתנה.
עד אמצע שנות השבעים של המאה העשרים, עסקה הספרות המחקרית בקשר שבין האם וילדיה, כשתפקיד האב נתפס בעיקר כמפרנס המשפחה.
מאמרים שנכתבו בעקבות מחקרים שנערכו בחמישים השנים האחרונות, מצביעים על חשיבות ייחודית שיש לאב בחיי ילדיו בכלל, ובחיי בניו בגיל ההתבגרות בפרט.
אחד המודלים המקובלים שמתאר "מעורבות אבהית" כולל שלושה מרכיבים:
 
א. אחריות (Responsibility) – פעילות שהאב עושה מתוך מחויבות לרווחת הילד ושלומו (דאגה כי הילד יטופל, סיפוק משאבים עבור הילד).

ב.
 נגישות (Accessibility) – זמינות של האב לילדו ללא אינטראקציה ישירה.

ג
מעורבות ישירה (Engagement) – אינטראקציה ישירה של האב עם הילד (כגון טיפול, משחק וכדומה).
התכנית "אבות ובנים – על המגרש" מציעה דרך שמממשת בהצלחה את המרכיב השלישי של המודל, שהוא לדעת מומחים – החשוב ביותר והחסר ביותר.
דילוג לתוכן